Scroll to Top

Miễn học phí với những thí sinh đạt điểm thi cao

Published on Thứ Sáu, 27 Th3 2015 09:02 Sáng / No Comments

Miễn học phí đối với thí sinh điểm cao đó là chính sách thu hút thí sinh giỏi về  Học Viện Bưu Chính Viễn Thông thông qua kì tuyển sinh 2015

Xem thêm >> Tra cuu diem thi 2015

 tra cuu diem thi

Ảnh minh họa

Trường này cũng thực hiện miễn 100% học phí cho các thí sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc tế; thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia sing up tuyển thẳng vào Học viện;

Miễn 50% học phí trong suốt quá trình học tập đối với các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh từ 25 đến 26,5 điểm và các thí sinh đạt giải nhì, giải ba học sinh giỏi quốc gia sing up tuyển thẳng vào Học viện.

Số lượng tuyển thẳng vào Học viện là không giới hạn.

Học viện tạo điều kiện bố trí việc làm cho các sinh viên trên khi ra trường tại các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất của Học viện và các đơn vị liên kết nếu đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên.

Năm 2015, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông xét tuyển dựa vàokết quả  điểm thi tốt nghiệp THPT 2015 quốc gia với 3.700 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết như sau:

STT Tên trường / Địa chỉ / Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành đào tạo Môn thi/xét tuyển Tổng chỉ tiêu
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC BVH 2.550
Các ngành đào tạo đại học: BVH 2.450
– Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
460
– Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 220
– Công nghệ thông tin D480201 680
– An toàn thông tin D480299 200
– Công nghệ Đa phương tiện D480203 Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ)
320
– Quản trị kinh doanh D340101 200
– Marketing D340115 170
– Kế toán D340301 200
Các ngành đào tạo cao đẳng: BVH 100
– Kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
50
– Kế toán C340301 Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ)
50
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM BVS 1.150
Các ngành đào tạo đại học: BVS 950
– Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
140
– Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 130
– Công nghệ thông tin D480201 200
– An toàn thông tin D480299 70
– Công nghệ Đa phương tiện D480203 Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ)
130
– Quản trị kinh doanh D340101 100
– Marketing D340115 60
– Kế toán D340301 120
Các ngành đào tạo cao đẳng: BVS 200
– Công nghệ thông tin C480201 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
100
– Quản trị kinh doanh C340101 Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ)
2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ)
3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ)
100

 

Nguồn: diemthi.com.vn