Scroll to Top

Phim kiem hiep: Ma vực đào nguyên

Published on Thứ Năm, 02 Th4 2015 10:08 Sáng / 1 Comment

Ma Vực Đào Nguyên là một bộ phim kiem hiep lấy bối cảnh vào thời Vĩnh Lạc của Minh Triều, lúc đó giang hồ vô cùng khiếp sợ người Ma Vực vì lời đồn thổi Ma Vực đi đến đâu thì nơi đó sẽ máu chảy thành sông.

Cho nên Vũ Đường Vi cùng các đệ tử quyết tiêu diệt Ma Vực nhưng lại thất bại nặng nề. Đường Vi đổ lỗi cho anh đệ tử là Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch nhưng thật ra là muốn cài họ vào làm nội gián trong Ma Vực.

 

Phim kiem hiep - Ma vực đào nguyên

 

 

 

Phim Ma Vực Đào Nguyên tiếp tục những chuỗi ngày của Thanh Vân và Dung Bạch ở Ma Vực, họ phát hiện ra thật ra Ma Vực là nơi bảo vệ và che chở cho những lẻ yếu kém.

Diễn biến của bộ phim hay Ma vực đào nguyên sẽ ra sao? Mời các bạn xem những bộ phim moi nhat trên trang iphim.vn