Scroll to Top

Phim kiem hiep: Tôn Tẫn và Bàng Quyên

Published on Thứ Tư, 08 Th4 2015 02:41 Sáng / No Comments

Tôn Tẫn Bàng Quyên là bộ phim kiem hiep của TRung Quốc có nội dung nói về đôi bạn rất thân tên là Tôn Tẫn và Bàng Quyên. Họ từ bạn đã chuyển sang thành thù địch giết hại lẫn nhau.

Bộ phim hay Tôn Tẫn Bàng Quyên mở đầu bằng cuốn Tôn Tử Binh Pháp khi Tôn Kiều chú của Tôn Tẫn vì muốn giữ nó đã bị giết chết bởi con gái nuôi của Nhiếp Văn giết chết. Họ là đầu sỏ của một tổ chức sát thủ, đứa con gái nuôi đó có tên là Chung Ly Diễm.

Phim kiem hiep - Tôn Tẫn và Bàng Quyên

 

Trước khi chết Tô Kiều căn dặn Tôn tẫn phải tìm được quyển binh thư đó và Tôn lan. Nhưng khi tìm được Tôn Lan thì bà bị hại và giao con gái tên Bạch Lý Hương cho Tôn Tẫn. Còn về phần Bàng Quyên trong phim Tôn Tẫn Bàng Quyên vì ganh ghét với bạn mình và họ cùng yêu một người nên anh đã chuyển bạn thành thù ra sức hãm hại Tôn Tẫn

Cùng theo dõi những tập phim moi nhat trên trang iphim.vn