Scroll to Top

chốt số miền Bắc thứ 6 ngày 25-3

Published on Thứ Sáu, 25 Th3 2016 14:17 Chiều / Chức năng bình luận bị tắt ở chốt số miền Bắc thứ 6 ngày 25-3

chốt số lô tô Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 11 ngày : 44 95
+Biên độ 10 ngày : 70
+Biên độ 8 ngày : 54 56
+Biên độ 7 ngày : 17 71 87 95
+Biên độ 6 ngày : 06 14 27 42 45 49 49 49 54 55 66 79 91 91 94 94

Thống kê số lượt cầu lặp xo so Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
49-94 5 19-91 2 14-41 1 55 1
45-54 3 07-70 1 27-72 1 66 1
17-71 2 78-87 1 24-42 1 79-97 1
59-95 2 06-60 1 44 1 56-65 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 13 ra ngày: 14/03/2016 – đến 25/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 14 ra ngày: 08/03/2016 – đến 25/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày

Cặp số 17 ra ngày: 14/03/2016 – đến 25/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 42 ra ngày: 14/03/2016 – đến 25/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 46 ra ngày: 13/03/2016 – đến 25/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 55 ra ngày: 13/03/2016 – đến 25/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 58 ra ngày: 11/03/2016 – đến 25/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 90 ra ngày: 12/03/2016 – đến 25/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Xem thêm: 

  • Thống kê kết quả xsmt hôm nay